Ezekiel 17:11

BKR(i) 11 Za tím stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: