Exodus 2:4

BKR(i) 4 A postavila sestru jeho zdaleka, aby zvěděla, co se s ním díti bude.