Exodus 20:9

BKR(i) 9 Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;