Ephesians 4:7

BKR(i) 7 Jednomu pak každému z nás dána jest milost podle míry obdarování Kristova.