Ephesians 2:8

BKR(i) 8 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,