Ephesians 1:6

BKR(i) 6 K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v milém Synu svém.