Ecclesiastes 8:7

BKR(i) 7 Že neví, co budoucího jest. Nebo jak se stane, kdo mu oznámí?