Ecclesiastes 1:15

BKR(i) 15 Což křivého jest, nemůže se zpřímiti, a nedostatkové nemohou sečteni býti.