Deuteronomy 28:6

BKR(i) 6 Požehnaný budeš vcházeje, požehnaný i vycházeje.