Deuteronomy 27:23

BKR(i) 23 Zlořečený, kdož by obýval s svegruší svou; i odpoví všecken lid: Amen.