Deuteronomy 24:22

BKR(i) 22 Pamatuj, že jsi byl služebníkem v zemi Egyptské; protož přikazujiť, abys to činil.