Deuteronomy 23:8

BKR(i) 8 Synové, kteříž se jim zrodí v třetím kolenu, vejdou do shromáždění Hospodinova.