Deuteronomy 18:19

BKR(i) 19 I budeť, že kdo by koli neposlouchal slov mých, kteráž mluviti bude ve jménu mém, já vyhledávati budu na něm.
Reformed Dating