Daniel 5:28

BKR(i) 28 Peres, rozděleno jest království tvé, a dáno jest Médským a Perským.