Colossians 4:5

BKR(i) 5 Choďtež v moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, čas kupujíce.