Amos 7:6

BKR(i) 6 I želel Hospodin toho. A ani toho se nestane, řekl Panovník Hospodin.