Amos 6:9

BKR(i) 9 I stane se, že pozůstane-li deset osob v domě jednom, i ti zemrou.