Acts 7:54

BKR(i) 54 Tedy slyšíce to, rozzlobili se v srdcích svých a škřipěli zuby na něho.