Acts 6:4

BKR(i) 4 My pak modlitby a služby slova Páně pilni budeme.