Acts 12:22

BKR(i) 22 I zvolal lid, řka: Boží jest toto hlas, a ne lidský.