Acts 10:2

BKR(i) 2 Nábožný a bohobojný se vším domem svým, čině almužny mnohé lidu,