2 Timothy 1:17

BKR(i) 17 Nýbrž přišed do Říma, pilně mne hledal, a nalezl.