2 Thessalonians 3:3

BKR(i) 3 Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí vás a ostříhati bude od zlého.