2 Samuel 22:30

BKR(i) 30 Nebo v tobě proběhl jsem vojska, v Bohu svém přeskočil jsem zed.