2 Samuel 13:38

BKR(i) 38 Absolon tedy utíkaje, přišel do Gessur, a byl tam tři léta.