2 Samuel 10:1

BKR(i) 1 Stalo se také potom, že umřel král Ammonitský, a kraloval Chanun syn jeho po něm.