2 Kings 19:5

BKR(i) 5 A tak přišli služebníci krále Ezechiáše k Izaiášovi.