2 Kings 16:19

BKR(i) 19 Jiní pak skutkové krále Achasa, kteréž činil, zapsáni jsou v knize o králích Judských.