2 Kings 16:16

BKR(i) 16 Tedy učinil Uriáš kněz všecko, jakž mu přikázal Achas.