2 Kings 14:22

BKR(i) 22 Onť jest vzdělal Elat a dobyl ho Judovi, když byl již usnul král s otci svými.