2 Corinthians 6:12

BKR(i) 12 Nejste v nás souženi, než souženi jste v srdcích vašich.