2 Chronicles 3:10

BKR(i) 10 Udělal také v domě svatyně svatých dva cherubíny dílem řemeslným, a obložil je zlatem.