2 Chronicles 22:12

BKR(i) 12 I byl s nimi v domě Božím, skryt jsa za šest let, v nichž Atalia kralovala v té zemi.