1 Timothy 2:6

BKR(i) 6 Kterýžto dal sebe samého mzdu na vykoupení za všecky, na osvědčení časem svým.