1 Thessalonians 1:2

BKR(i) 2 Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich,