1 Samuel 6:1

BKR(i) 1 Byla pak truhla Hospodinova v krajině Filistinské za sedm měsíců.