1 Samuel 1:12

BKR(i) 12 I stalo se, když se dlouho modlila před Hospodinem, že Elí pozor měl na ústa její.