1 Samuel 10:13

BKR(i) 13 A přestav prorokovati, přišel na horu.