1 Peter 2:1

BKR(i) 1 Protož složíce zlost, a všelikou lest, a pokrytství, a závist, i všecka utrhání,