1 Kings 8:13

BKR(i) 13 Jižť jsem vystavěl dům k přebývání tvému, místo, v němž bys přebýval na věky.