1 Kings 4:3

BKR(i) 3 Elichoref a Achiáš synové Sísovi byli písaři, Jozafat syn Achiludův kancléřem,