1 Kings 3:24

BKR(i) 24 Protož řekl král: Přineste mi meč. I přinesli meč před krále.