1 Kings 20:8

BKR(i) 8 I řekli jemu všickni starší a všecken lid: Neposlouchejž ho, ani mu povoluj.