1 John 5:11-13

BKR(i) 11 A totoť jest svědectví to, že život věčný dal nám Bůh, a ten život v Synu jeho jest. 12 Kdožť má Syna Božího, máť život; kdož nemá Syna Božího, života nemá. 13 Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna Božího.