1 John 4:21

BKR(i) 21 A totoť přikázání máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.