1 John 3:5

BKR(i) 5 A víte, že on se okázal proto, aby hříchy naše sňal, a hříchu v něm není.