1 Chronicles 7:22

BKR(i) 22 Protož kvílil Efraim otec jejich za mnohé dny, a přišli bratří jeho, aby ho těšili.