1 Chronicles 6:57-60

BKR(i) 57 Synům pak Aronovým dali z měst Judských města útočišťná: Hebron a Lebno a předměstí jeho, a Jeter i Estemo a předměstí jeho, 58 A Holon i předměstí jeho, a Dabir i předměstí jeho, 59 Též Asan a předměstí jeho, a Betsemes a předměstí jeho. 60 Z pokolení pak Beniamin: Gaba a předměstí jeho, a Allemet i předměstí jeho, i Anatot a předměstí jeho, všech měst jejich třinácte měst po čeledech jejich.