1 Chronicles 6:48

BKR(i) 48 Bratří pak jejich Levítové jiní oddáni jsou ke všelikému přisluhování příbytku domu Božího.