1 Chronicles 3:16

BKR(i) 16 Synové pak Joakimovi: Jekoniáš syn jeho, Sedechiáš syn jeho.
Reformed Dating